Arel Yangın
01 / 01

NOVEC 1230 SÖNDÜRME SİSTEMİ

NOVEC 1230 SÖNDÜRME SİSTEMİ

NOVEC 1230 SÖNDÜRME SİSTEMİ

Novec 1230 fiziksel olarak Halon 1301’in benzeridir. Sıvı haldeki Novec 1230 hava ile karışarak bir gaz karışımı oluşturur. Bu karışımın ısıyı emme kapasitesi; havanın tek başına ısı emme kapasitesinden daha yüksektir. Böylece ortamdan daha fazla ısı absorbe edilmiş olur. Havadaki oksijen değerini çok düşürmez.
Diğer tüm kimyasal söndürücüler yaklaşık 500°C sıcaklıkta doğada yok olurlar, Halojen Asit (HF) formuna dönerler, ardından insan sağlığına zararlı seviyeye ulaşmadan önce keskin ve acı bir koku olarak algılanırlar.

• Renksizdir
• Kokusuzdur
• Bromine ve Chlorine içermez
• Ozona zara vermez
• İnsan bulunan alanlarda güvenle kullanılabilir.
• Boşaltım sonrası kalıntı bırakmaz temizlik gerektirmez
• Boşaltma süresi en fazla 10 saniyedir
• Elektriksel iletkenliği yoktur
• Makinelerde, kıymetli evrak, sanat eserleri ve resim vb. eserlerde hasara neden olmaz.
• Sıvı olarak depolanır.
• Kaynama noktası düşüktür.
• Kimyasal Formül CF3CF2C(O)CF(CF3)2
• Atmosferde kalma süresi 5 gün

NOVEC1230 Kullanım Alanları

• Banka kasaları
• Kütüphaneler
• Yazma eser kütüphaneleri
• Arşiv odaları
• Bilgi işlem odaları
• Telefon santralleri
• Stüdyolar
• Komünikasyon merkezleri
• Trafo ve şalt odaları
• Kontrol odaları
• Test laboratuvarları
• Yanıcı parlayıcı sıvıların bulunduğu depolar
• Bilgisayar ve kontrol odaları
• Kayıt depoları
• Elektrik kabinleri
• Elektrik kesici odaları
• Telekomünikasyon ekipmanları

FM200 VE NOVEC1230 Arasındaki Farklar Nelerdir?

FM 200 ve NOVEC 1230 havada homojen karışarak ortamın oksijen seviyesini düşürerek yangını söndüren gazlardır. İkisi de halokarbon grubundandır. Yüzey yangınlarında, yanıcı sıvıların söndürülmesinde ve elektrik yangınlarında kullanılırlar. Kullanım alanları aynıdır. Gazın mahale boşalması durumunda mahalde personel bulunmamalıdır. Tasarım konsantrasyonuna uygun kullanıldığında oksijen seviyesi ciddi hayati risk oluşturmaz ama solunum sorunları yaşanabilir. Söndürücü gaza maruz kalınmasında ikisinde de istenmez. Her ikisinde de otomatik ve manuel çalıştırma özellikleri mevcuttur. Algılama ve ihbar sistemi ortaktır. FM 200 kimyasal formülü CF3CHFCF3 Heptafluoropropane’dır. Kimyasal olarak düzenli bir gazdır. Atmosferde 36 yılda kaybolur. Moleküler ağırlığı 170,3 ve kritik sıcaklığı 101,7°C’dir. Novec 1230 kimyasal formülü FK-5-1-12 Dodecafluoro-2-Methylpentan-3-one’dır. Atmosferde 1-2 haftada kaybolur. Moleküler ağırlığı 316,04 ve kritik sıcaklığı 168,7°C’dir. Novec 1230’un en büyük üstünlüğü atmosferde 1-2 haftada kaybolması ve çevreci bir gaz olmasıdır.

Vizyon Misyon

MİSYONUMUZ

Müşteri merkezli yaklaşım anlayışını temel alarak ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun nitelikli hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Güncel bilgi ve teknolojileri, edinilen tecrübelerle harmanlayarak kaliteli hizmet anlayışını hep üst noktalara taşımaktır.

Tecrübe & Deneyim

2005 yılından beri kazanılmış deneyimler, birikimler ve uygulama tecrübeleri.