Arel Yangın
01 / 01

Kalite Politikamız

Arel Yangın İş Güvenliği, Sağlık ve Çevre Planı

Kalite Politikamız.

Arel Yangın İş Güvenliği, Sağlık ve Çevre Planı

Arel Yangın, faaliyet alanı ve imalat metotları yönünden çevreye zarar vermeden, çevreyle dost şekilde çalışmaktadır. Arel Yangın, dünyamızın kısıtlı kaynaklarının verimli olarak kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir. Arel Yangın aşağıdakileri taahhüt eder;

1- Çevre ve İSG ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulacaktır.

2- Atıklarımız; olanaklarımız müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilecektir.

3- Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilecektir.

4- Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörü dikkate alınacaktır.

5- Çevresel performansımız, ISO 14001 Çevre sistemine paralel olarak sürekli geliştirilerek kirlilik önlenecektir.

6- Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz çevre konusunda bilinçlendirilecektir.

7- Tüm paydaşlarla birlikte iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alarak kazalara mahal vermeyecektir.

8- OHSAS standartlarına uygun yönetim sistemi oluşturup sürekliliğini sağlayacaktır.

Vizyon Misyon

MİSYONUMUZ

Müşteri merkezli yaklaşım anlayışını temel alarak ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun nitelikli hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Güncel bilgi ve teknolojileri, edinilen tecrübelerle harmanlayarak kaliteli hizmet anlayışını hep üst noktalara taşımaktır.

Tecrübe & Deneyim

2005 yılından beri kazanılmış deneyimler, birikimler ve uygulama tecrübeleri.